Phone

1723

Email

info@yanhee.co.th

Opening Hours

จันทร์-อาทิตย์ : 08.00 น. – 16.00 น.

ปัญหาสายตาที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง นับว่าเป็นอุปสรรคในการมองเห็นและการใช้ชีวิตประจำวันของใครหลายคน โดยวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างการใส่แว่นสายตา การใส่คอนแทคเลนส์ หรือแม้กระทั่งการแก้ไขสายตาด้วยวิธีทางการแพทย์อย่าง เลสิค LASIK  ก็เป็นวิธีที่หลายท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันยังมีวิธีแก้ไขสายตาด้วยเทคนิคที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีกระจกตาบางและไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีเลสิคได้ นั่นก็คือ “การขัดผิวกระจกตา หรือ PRK”

การขัดผิวกระจกตา (PRK หรือ Photorefractive Keratectomy)

เป็นวิธีการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง เช่นเดียวกับวิธีเลสิค แต่ PRK จะใช้การขูดลอกผิวกระจกตาชั้นนอกออก (Epithelium) หลังจากนั้นจึงใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาตามค่าสายตาของแต่ละบุคคล จากนั้นใช้คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ (Bandage Contact Lens) ปิดที่กระจกตาไว้ ซึ่งต่างกับการทำเลสิคตรงที่เลสิคจะทำการเปิดแยกชั้นกระจกตาก่อนแล้วใช้ Excimer Laser ยิงในการปรับกระจกตา หลังจากทำ PRK แล้ว แผลจะปิดสนิทในเวลาประมาณ 5-7 วัน เมื่อแผลหายดีแล้ว จักษุแพทย์จึงนัดมาพบเพื่อนำเอาคอนแทนเลนส์ออก

” PRK ” เหมาะกับใคร

หมายเหตุ จักษุแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าคนไข้เหมาะสมกับการทำเลสิค หรือ PRK


การตรวจประเมินก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธี PRK

ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธี PRK จะมีการอบรมให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ อย่างละเอียด โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารักษาด้วยวิธี PRK
ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธี PRK

• ก่อนเข้ารับการรักษาจะมีการหยอดยาชาและยาแก้อักเสบ จากนั้นรอประมาณ 20 นาที (หากมีประวัติแพ้ยาควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ)

• จักษุแพทย์ใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อทำการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุด

• จากนั้นใช้เครื่อง Excimer Laser ยิงลงบนกระจกตาเพื่อปรับความโค้งให้เหมาะสมกับค่าสายตา

• เมื่อกระจกตาถูกปรับความโค้งเรียบร้อยแล้ว จักษุแพทย์จะนำคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษปิดไว้ ทั้งนี้เพื่อรอให้ผิวด้านนอกของกระจกตาสร้างขึ้นมาสมบูรณ์ ควรใส่คอนแทคเลนส์นาน 5-7 วัน

• ทำการปิดฝาครอบตาไว้ และจักษุแพทย์จะนัดมาตรวจติดตามผลการรักษาใน 1 สัปดาห์

คำแนะนำหลังการรักษาด้วยวิธี PRK

วันแรก

สัปดาห์แรก


การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา

หลังการรักษาด้วยวิธี PRK แพทย์จะทำการนัดเพื่อตรวจติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ๆ ได้แก่ 1 สัปดาห์, 1เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในระยะยาว แนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำในทุก ๆ ปี

นอกจากวิธีการแก้ไขสายตาด้วยวิธี เลสิค และ PRK แล้ว ในปัจจุบันนี้ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ TRANS PRK โดยคนไข้แต่ละรายจะใช้วิธีใดในการรักษานั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวินิจฉัยตามความเหมาะสมและความปลอดภัย โดยวิธีการผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบถาวรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านี้ นับว่าเป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มความมั่นใจ เสริมสร้างบุคลิก รวมถึงใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น…ให้คุณมองเห็นโลกใหม่ที่สดใสกว่าเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม : เลสิคยันฮี