Phone

1723

Email

info@yanhee.co.th

Opening Hours

จันทร์-อาทิตย์ : 08.00 น. – 16.00 น.

การตรวจตา

1. แพทย์จะทำการวัดสายตาโดยละเอียด รวมถึงการวัดสายตาในสภาพที่ม่านตาขยายด้วยยาหยอดตาขยายม่านตา

2. วัดความโค้งของกระจกตา และความหนาของกระจกตา ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

3. แพทย์จะทำการตรวจสภาพตาโดยละเอียด รวมถึงการตรวจสภาพกระจกตาและจอประสาทตา จากข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเพื่อสรุปและให้คำแนะนำกับผู้ที่เข้ารับการรักษา

4. ผู้เข้ารับการตรวจที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันสำหรับเลนส์ชนิดนิ่ม และ 7 วัน สำหรับเลนส์ชนิดแข็ง

ขั้นตอนการทำเลสิค

เริ่มด้วยการใช้เครื่องมือ Microkeratome ในการแยกชั้นกระจกตา หลังจากนั้นใช้เครื่องเลเซอร์ชนิดพิเศษที่เรียกว่า Excimer Laser ทำการขัดผิวกระจกตา โดยขั้นตอนการใช้เลเซอร์นี้จะใช้เวลาแตกต่างกันตามแต่ความมากน้อยของความผิดปกติของสายตา หลังจากนั้นจึงนำชั้นกระจกตาปิดกลับเข้าที่เดิม โดยไม่ต้องมีการเย็บแต่อย่างใด เพียง 3- 5 นาที กระจกตาก็จะสมานกลับเข้าที่เดิมโดยธรรมชาติ ซึ่งขั้นตอนการรักษาใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หลังการทำเลสิค

การผ่าตัดชนิดนี้มีระยะการพักฟื้นที่เร็วมากเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็นปกติ โดยส่วนใหญ่สามารถทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น หลังการรักษาแล้วการมองเห็นมักจะดีขึ้นทันที แต่จะเห็นผลชัดเจน เมื่อได้รับการเปิดตาจากแพทย์ในวันรุ่งขึ้นการรักษาชนิดนี้มีความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตามผลการรักษานี้จะขึ้นกับความมากน้อยของภาวะสายตาที่เป็นอยู่ด้วย โดยแพทย์จะเป็นผู้สรุปให้ผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย