เลสิค || Laser Assisted In Situ Keratomileusis||

เลสิค  เป็นวิวัฒนาการในการแก้ไขสายตาที่ผิดปกติทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง โดยอาศัยเครื่อง Excimer Laser ซึ่งโรงพยาบาลยันฮีพร้อมที่จะให้การผ่าตัดรักษาด้วยเครื่อง
เลเซอร์ รุ่นที่ 4 (4th General Wavefront Laser) ซึ่งให้ความแม่นยำสูงสุดในปัจจุบัน

ข้อดีของการรักษาด้วยเลสิค

- เลสิคเป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร

- ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว

- ไม่ต้องฉีดยา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการแย็บแผล

- การมองเห็นชัดเจนขึ้น ลดการพึ่งพาแว่น และคอนแทคเลนส์

- เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ

- เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

- เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบกิจกรรม งานอดิเรก หรือกีฬา โดยเฉพาะกีฬาทางน้ำ และกีฬากลางแจ้ง

- เสริมสร้างบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจ

แนะนำโรงพยาบาลยันฮี (About Us)

โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มีอาคารทันสมัยเชื่อมต่อกัน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารยันฮีสูง 10 ชั้น, อาคาร INTER1 สูง 15 ชั้น และอาคาร INTER 2 สูง10 ชั้น โดยเปิดให้บริการรักษาด้านความสวยความงามและโรคทั่วไปครบทุกสาขา 

คณะแพทย์และทันตแพทย์

โรงพยาบาลยันฮี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านโรคทั่วไป ความสวยความงาม และการแพทย์ทางเลือก ที่พร้อมจะให้บริการตรวจรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลกว่า 155 ท่าน และแพทย์ที่ให้การรักษานอกเวลากว่า 125 ท่าน รวมถึงบริการที่อบอุ่น รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ กว่า 2,000  ท่าน โดยโรงพยาบาลให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของแพทย์และบุคลากร ทุกระดับ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด

ระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับมาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ 14001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางกว่า 90 ประเทศทั่วโลกว่า เป็นมาตรฐาน สำคัญประการหนึ่งของการค้า และการประกอบธุรกิจต่างๆ ในด้านการบริหารองค์กรโรงพยาบาลยันฮีได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้ผู้รับบริการได้มั่นใจกับบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ JCI (Joint Commission International) จากประเทศ สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในระดับสากลทำให้รพ.ยันฮี ได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศทั่วโลก